Kompletní služby pro Váš dům

Technické posouzení nemovitosti

Technické
posouzení nemovitostí

Financování

Financování

Projekty

Projekty

Dotace panel zelená úsporám

Dotace panel
zelená úsporám

INNOVA group, s.r.o.

Naše společnost se zabývá kompletním poradenstvím pro bytové domy. Již před 19 lety jsme začali pomáhat s financováním prvních projektů celkových nebo částečných rekonstrukcí. Máme za sebou přes 500 projektů kompletních revitalizací včetně dotací. Specializujeme se na přípravy těchto projektů, včetně výběrových řízení (banky a realizační firmy). Řešíme kompletní legislativu spojenou s těmito projekty. Vzhledem ke zkušenostem jsme schopni rychle a efektivně řešit případné refinancování stávajícího investičního úvěru a umožnit tak realizaci dalších oprav.

Připravte se s námi na další otevření dotací pro energetické úspory v bytových domech pro rok 2018. Je jisté, že dotace budou časově i finančně omezeny a získají je jen ti, kteří budou včas připraveni (Nový Panel, IROP, Nová zelená úsporám).

Umíme to...

TECHNICKÉ POSOUZENÍ DOMU

Vyhodnotíme technický stav domu a navrhneme způsob regenerace včetně podrobných rozpočtových nákladů na stavbu. Právě teď v rámci studie zdarma!

ANALÝZA FINANCOVÁNÍ

Vybereme nejvhodnější způsob financování, přípravíme podklady pro schválení a čerpání úvěru. Právě teď v rámci studie zdarma!

REALIZACE STAVEBNÍCH ÚPRAV

Vybereme nejvhodnějšího dodavatele stavby na základě jasných kritérií výběrového řízení včetně zajištění stavebního dozoru.

DOTACE

Vyřídíme kompletně možnou dotaci včetně technické dokumentace (projektovou dokumentaci, stavební povolení, energetický audit, včetně administrativy a komunikace se Státním fondem rozvoje bydlení (Panel 2013+), Státním fondem životního prostředí (zelená úsporám) a IROP pro bytové domy. 

František Kylián

jednatel

INNOVA group, s.r.o.

Termovize

Novinky

Nová zelená úsporám logo

BEZPLATNÁ LINKA
800 222 228

Partneři