Technické posouzení nemovitosti

Technické
posouzení nemovitostí

Financování

Financování

Projekty

Projekty

Dotace panel zelená úsporám

Dotace panel
zelená úsporám

Dotace na zateplení


úvodní » Dotace


Vyřídíme kompletně možnou dotaci včetně technické dokumentace (projektovou dokumentaci, stavební povolení, energetický audit, vyjádření poradenského informačního střediska - PIS), administrativu na ČMZRB včetně komunikace se Státním fondem rozvoje bydlení (Panel 2013+) a Státním fondem životního prostředí (Zelená úsporám).


 

IROP Bytové domy

IROP Bytové domy

VÝZVA Č. 16 ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH   Číslo výzvy:16. Operační program:06 Integrovaný regionální operační program Prioritní osa:06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů Investiční priorita:06.2.11 Podpora energetické účinnosti,...

Více informací

STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Příprava a uzavírání smluv pro poskytování podpor. Uvolňování finančních prostředků příjemcům podpory. WEB: www.sfzp.cz

Více informací

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ

Program Panel 2013+ je určen pro všechny vlastníky bytových domů, bez rozdílu technologie výstavby (panelové, cihlové). Nabízí nízkoúročené úvěry na opravy a modernizaci bytových domů. WEB: www.sfrb.cz

Více informací

ZELENÁ ÚSPORÁM

ZELENÁ ÚSPORÁM

Cílem programu Zelená úsporám je zajistit realizaci opatření vedoucích k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových domech. Podporují se pouze akce realizované na území České republiky a ukončené po vyhlášení programu. WEB: www.novazelenausporam.cz

Více informací

Termovize

Novinky

Nová zelená úsporám logo

BEZPLATNÁ LINKA
800 222 228

Partneři