Průkaz energetické náročnosti budovy


úvodní » Průkaz energetické náročnosti budovy


Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) informuje o celkové energetické náročnosti budovy. Celková energetická náročnost budovy je definována ročním objemem dodaných energií do hodnocené budovy v GJ potřebných pro vytápění, větrání, chlazení, klimatizaci, přípravu teplé vody a osvětlení při jejím běžném užívání bilančním hodnocením.

Zpracování průkazu energetické náročnosti budovy je legislativně vymezeno zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií a vyhláškou 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov.

Musím mít zpracován PENB ? 

Subjekty povinné ke zpracování PENB jsou vymezeny platnými legislativními nařízeními. V nejbližším období, tzn. pro rok 2012 a 2013 se povinnost mít zpracovaný PENB vztahuje zejména na:

Stavebníky, vlastníky nebo společenství vlastníků jednotek

 • při výstavbě nových budov
 • při větších změnách dokončených budov

Vlastníky budovy nebo společenství vlastníků jednotek (platí od 1. 1. 2013)

 • při prodeji budovy
 • při prodeji ucelené části budovy (např. byt, nebytový prostor, který je součástí budovy)
 • při pronájmu budovy

 

Subjekty povinné ke zpracování PENB předkládají PENB nebo jeho ověřenou kopii kupujícímu budovy nebo bytu před uzavřením kupní smlouvy a nájemci budovy před uzavřením nájemní smlouvy. PENB musí být zároveň předán kupujícímu nebo nájemci, a to nejpozději při podpisu smlouvy.

Subjekty povinné ke zpracování PENB musí rovněž uvádět ukazatele energetické náročnosti uvedené v PENB ve veškerých reklamních a informačních materiálech týkajících se prodeje budovy nebo bytu a pronájmu budovy.
Platnost PENB je 10 let od jeho vydání.

Jak si mám zařídit PENB?

Veškeré informace týkající se průkazu energetické náročnosti budovy získáte:
 • osobně v Poradenském centru INNOVA group, s.r.o., Dr. Davida Bechera 2037/23, Karlovy Vary 360 01
 • telefonicky na bezplatné lince 800 222 228 a mobilním čísle 604 904 360
 • e-mail: info@innova-group.cz

Podklady potřebné pro zpracování PENB:

 Identifikační údaje budovy

 • adresa budovy (místo, ulice, číslo popisné a orientační, PSČ)
 • účel, pro který je budova využívána
 • parcelní číslo
 • identifikační údaje vlastníka/stavebníka
 • identifikační údaje provozovatele/popř. budoucího provozovatele

Technické údaje budovy

 • plán situace stavby
 • technická zpráva
 • půdorysy jednotlivých podlaží
 • řezy
 • pohledy
 • způsob vytápění a ohřevu teplé vody (použité palivo, výkony zdroje tepla v kW, objem případných zásobníků v litrech)
 • popis vzduchotechnického zařízení nebo rekuperační jednotky, vč. hlavních technických parametrů
 • popis solárních kolektorů (typ, počet, orientace ke světovým stranám)

 

Technická zpráva, půdorysy, řezy a pohledy musí obsahovat informaci o skladbě podlah, stěn, stropních a střešních konstrukcí, typech oken (svislých a střešních), balkonových a vchodových dveří a jejich zasklení (dvojsklo, trojsklo).

 

Podklady pro zpracování PENB je možné odevzdat osobně:

INNOVA group, s.r.o., Dr. Davida Bechera 2037/23, Karlovy Vary 36001

Ceník 

CENÍK PENB platný od 1. ledna 2013

 

Typ nemovitosti
Podklady pro vyhotovení
Digitální forma Papírová forma Podklady jsou nekompletní nebo nejsou
Rodinný dům jednopodlažní

3 000 Kč

3 200 Kč

6 500 Kč

Rodinný dům dvoupodlažní 3 500 Kč 3 700 Kč 7 000 Kč
Bytový dům 6 000 Kč 6 500 Kč 9 500 Kč

Budova nad 2 000 m2

11 000 Kč 11 500 Kč 16 000 Kč

 *výše uvedené ceny jsou bez DPH

Termovize

Novinky

Nová zelená úsporám logo

BEZPLATNÁ LINKA
800 222 228

Partneři